Tag Archives: con ong

Ong ruồi nguyên tổ giá rẻ

Ong ruồi nguyên tổ giá rẻ

Do kích thước ong bé, tổ ong cũng bé, mỗi tổ nặng trung bình từ 400gram đến 650gram, nhiều tổ lớn có thể lên đến 1.4kg (bao gồm cả mật + sáp + nhộng). Chính vì kích thước bé, tìm