Tag Archives: quà tặng yến sào

Tổ yến chất lượng cao

Tổ yến chất lượng cao

Tổ yến được khai thác từ các Nhà Yến được xây dựng tại Nha Trang – Khánh Hòa. Và được Cục vệ sinh an toàn thực phẩm chứng nhận sản phẩm rất giàu chất khoáng, kể cả khoáng vi lượng.