Tổ yến chất lượng cao

Tổ yến chất lượng cao

Tổ yến được khai thác từ các Nhà Yến được xây dựng tại Nha Trang – Khánh Hòa. Và được Cục vệ sinh an toàn thực phẩm chứng nhận sản phẩm rất giàu chất khoáng, kể cả khoáng vi lượng.

Mô tả Sản Phẩm:

Đây là Tổ yến đã làm sạch 100%, không dùng hóa chất hay các nguyên liệu làm ảnh hưởng đến chất lượng tổ yến, tổ yến vẫn dữ nguyên chất lượng. Sản phẩm tổ yến được làm khô tối đa nên trong 100g có tới 12 tổ trong khi đó trên thị trường 100g chỉ có 10 tổ.